AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. .  responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. .  . es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de c

 

1.IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

www.homesexperience.com  és un domini titularitat HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . domiciliada en c/ Numància núm. 187, 6º 2ª – 08034 Barcelona i N.I.F. ESB66705997., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,en el Tom 34914, Folio 105, Hoja Número B-254553, Inscripción 1ª, i adreça de correu electrònic  info@www.homesexperience.com

 1. PROTECCIÓ DE DADES

HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L.  és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades i conforme a la normativa vigent de la societat de la informació, per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s’hagi autoritzat prèviament, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per EL RESPONSABLE. i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Informació sobre les promocions i/o habitatges.

 

Tota la informació subministrada a la present pàgina Web es realitza a efectes merament pre informatius perquè l’usuari adquireixi una noció prèvia sobre les promocions o habitatges oferta per la Societat.

 

En virtut d’això, l’usuari està informat que tota informació que aparegui al portal sobre les característiques dels habitatges i promocions (plànols d’habitatges, memòria de qualitats, superfície, etc.) es consideren amb caràcter general com una pre-informació sobre la promoció i/o habitatge, a manera d’enllaç. La publicitat amb la informació vinculant de la promoció o habitatge es posarà a disposició per part de la Societat a l’usuari.

 

Conseqüentment, tota la informació sobre les característiques de les promocions i/o immobles, així com sobre les condicions de compra es troba a la disposició dels usuaris al domicili social de la Societat en compliment de la legislació aplicable.

 

En tot cas, la Societat informa a l’usuari que les característiques dels Immobles podran sofrir lleus modificacions, d’acord amb el criteri de l’adreça d’obra, sempre que les mateixes vengen imposades per raons tècniques o de força major.

 

Destinataris de les dades: HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . informa expressament als usuaris que les seves dades podran ser cedides a les empreses del grup COMPROPISO, NEW REAL ESTATE HORIZON, SL, i NEW REAL ESTATE HORIZON PUJADES 2018 S.L. amb les finalitats descrites anteriorment.

Sense perjudici de l’anterior les dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris.

 

Transferències Internacionals: No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 • Podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@www.homesexperience.com

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests

.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats.

 1. MESURES DE SEGURETAT

EL RESPONSABLE està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.
EL RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat DEL RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part DEL RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a EL RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.
EL RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@www.homesexperience.com

 1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

EL RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

EL RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web EL RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en la normativa vigent de la Societat de la Informació, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, EL RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

6.- NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà.

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs. En aquest sentit  s’eximeix a HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.- HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement DEL RESPONSABLE, a través del correu electrònic  info@www.homesexperience.comindicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què el RESPONSABLE, pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne al RESPONSABLE davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

 

CONDICIONS DEL CHAT

El servei de XAT està disponible de forma gratuïta els Usuaris que siguin o no clients de HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . al com es pot accedir iniciant sessió en Messenger. Aquest servei de xat estarà sempre visible en el lloc web info@www.homesexperience.com, en la seva part inferior dreta.

HOMES EXPERIENCE PROPERTY TECHNOLOGY S.L. . ofereix la possibilitat de realitzar consultes a través del XAT, així com per resoldre dubtes i facilitar informació sobre els nostres productes.

Seleccionant l’opció de XAT que es regeix per les següents Condicions del Xat:

 1. L’Usuari no utilitzarà un llenguatge obscè, brut, lasciu o excessivament violent.
 2. S’evitaran l’ús de frases en majúscules.
 3. No es facilitaran dades de caràcter personal de tercers.
 4. No s’accepten paraules fora de to o agressions al nostre personal d’atenció.

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.